Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/liencoi9999

"Is she having a baby?"

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/liencoi9999

Câu này dịch thế nào ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthang84

Dịch là: Cô ấy đang có em bé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Có phải cô ấy đang có em bé không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

Tức là cô ấy có bầu phải không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linh213640

cô ấy đang có em bé phải không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

Maybe she is a pregnant.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

Cô ta đang mang thai à?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Is she having a baby, is she having a baby, is she having a baby,

1 năm trước