Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He won everything."

Dịch:Anh ấy đã thắng tất cả.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maianhtl2005

j kì vậy Anh ấy đã chiến thắng tất cả mọi thứ sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DoHieu6
DoHieu6
  • 25
  • 9
  • 8
  • 2
  • 152

Đang học đọc lại thành học dịch. Là sao vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng779365

anh ấy đã thắng tất cả mọi thứ cũng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thaoilu

Hình như đọc chữ won sai. Đọc như want ấy

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ivyan4

Anh ấy muốn mọi thứ

6 tháng trước