Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có bất cứ quyển sách nào về những học thuyết của anh ấy không?"

Dịch:Do you have any books about his theories?

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jack_Eames

Sau từ "any" thì có được dùng danh từ số ít không vậy các bạn?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/qunhnhungp

Anybook hay anybooks?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/HueMinh2001

Anybook mà có "s" là thấy sai rồi

0
Trả lời5 tháng trước