"Bạn có bất cứ quyển sách nào về những học thuyết của anh ấy không?"

Dịch:Do you have any books about his theories?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jack_Eames

Sau từ "any" thì có được dùng danh từ số ít không vậy các bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Được nhé! any có thể đi với danh từ số ít (đếm được hoặc không đếm được) hoặc đi với danh từ số nhiều.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/qunhnhungp

Anybook hay anybooks?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HueMinh2001

Anybook mà có "s" là thấy sai rồi

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.