Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có một con chó."

Dịch:We have a dog.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducvinh3

Khi nào dùng have và khi nào dùng has

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hainhungvu

Has dung voi he, she, it.Con have dung voi I, you, we, they nha!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/fvchcvbvdj

Mikucococo ta đây không vô duyên, ta là một cao thủ

1 năm trước