Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã biết người đàn ông trong báo chứ?"

Dịch:Did you know the man in the newspaper?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/manhnhat2

T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Frisk720617

Did you know the man in the news? mà cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

news là tin tức, là bản tin, còn newspaper là tờ báo. 2 từ khác nhau

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/baovip03

In the article chính xác hơn chứ ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

newspaper với article khác nhau cách dùng.

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/thao623067

Cam on duolingo

1 tháng trước