Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The patient's condition changes each day."

Dịch:Tình trạng của bệnh nhân thay đổi mỗi ngày.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Ủa, mình gõ y chang đáp án mà bị báo lỗi sai là sao ?!

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duongdohoang

hàng ngày mà bảo là lỗi gõ chữ, hàng hay hằng ngày đều đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Duongphuong12

ad từ mẫu sai mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QucHongDng

Bệnh tình của bệnh nhân thay đổi mỗi ngày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuycPhm1

Tình hình sao không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThnht335134

condition còn có nghĩa là điều kiện mà

1 năm trước