"Anh ấy đã luôn nhận trách nhiệm."

Dịch:He always took the blame.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuhpnguyen

he always got the responsibility

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He always took the blame, He always took the blame, He always took the blame, He always took the blame, He always took the blame

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.