Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã luôn nhận trách nhiệm."

Dịch:He always took the blame.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuhpnguyen

he always got the responsibility

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He always took the blame, He always took the blame, He always took the blame, He always took the blame, He always took the blame

1 năm trước