Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hailongzz

"My son is going to have ten dogs."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamHuy77

My son has, not have

1 năm trước