"Những vấn đề sẽ tiếp tục nếu chúng ta không giúp đỡ cô ấy."

Dịch:The problems will continue if we do not help her.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 214

Hình như 2 đáp án 2 và 3 là giống nhau mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Ko hiểu j hết trơn !!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1
2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Mk thấy đâu có giống.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The problems will continue if We do not help her, the problems will continue if We do not help her

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.