https://www.duolingo.com/sang1941

mat streak

minh bi mat het streak. cay 72 ngay lai quay ve khong mac du minh khong bo bat cu ngay nao. trong luc do minh van con mot ngay streak freeze

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

bạn có mua giữ nguyên streak trong cửa hàng lingots khong ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

streak freeze chỉ có tác dụng trong một ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

nó rất lâu

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.