https://www.duolingo.com/profile/sang1941

mat streak

minh bi mat het streak. cay 72 ngay lai quay ve khong mac du minh khong bo bat cu ngay nao. trong luc do minh van con mot ngay streak freeze

July 18, 2015

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

bạn có mua giữ nguyên streak trong cửa hàng lingots khong ?

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

streak freeze chỉ có tác dụng trong một ngày

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanluong6a3

nó rất lâu

July 18, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.