"Đừng đụng vào cái chảo !"

Dịch:Do not touch the pan!

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/T.Quynh
T.Quynh
  • 25
  • 11
  • 5
  • 293

Do not touch the pan

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TunChelsea

Khi nào có the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungrada

Dùng the khi chỉ danh từ xác đinh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenKhuong

tại sao sai: Do not touch into thế pạn??

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.