Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Màn ảnh"

Dịch:The screen

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Tại sao ở lần trước câu hỏi: màn ảnh, mình trả lời :the screen thì không được chấp nhận mà chỉ là:screen,lần sau mình viết:screen lại cũng k chấp nhận mà lại là:the screen?khó hiểu!!!???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oanh835253

Bạn thật k may mắn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duonghaujbs

screen display monitor có khác nhau như thế nào ạ ????? có phân biệt cách dùng với ngữ cảnh tương ứng không ạ

3 năm trước