Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ uống rượu."

Dịch:The woman drinks wine.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LTunVinh

Ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cloudy_ss

the wonmen dink alcohol là sai =.,=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LTunVinh

Uh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoclanlinhan

Người phụ nữ uống rượu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thangbnsh

the woman drinks wine

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thocony

the woman drinks alconhol la sai hay dung

2 năm trước