"Người phụ nữ uống rượu."

Dịch:The woman drinks wine.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LTunVinh

Ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cloudy_ss

the wonmen dink alcohol là sai =.,=

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LTunVinh

Uh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoclanlinhan

Người phụ nữ uống rượu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thangbnsh

the woman drinks wine

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thocony

the woman drinks alconhol la sai hay dung

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.