Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có tin tốt."

Dịch:I have good news.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhquan9x

Mình nghe trên phim hay nói I have a good news cũng đc mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mao.thaivan

nice cũng có nghĩa là tốt mà nhỉ, sao không dùng dc nhỉ

3 năm trước