"Cô ấy đã lắng nghe tôi."

Dịch:She listened to me.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maimtxh

she has listened to me tại sao lại sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngXun1

Mình đọc bị sai nhưng vẫn báo đúng @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhitmar

"She had listened to me" với "She listened to me" về mặt ý nghĩa nó khác nhau thế nào vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thy673021

Cô ấy đã có lắng nghe tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thaikenny

Cô ấy đã nghe tôi nói rồi. Bạn nhé. Thì hoàn thành

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynKhnhL663733

Đọc mãi mà ko ghi lại 2 câu liền

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.