https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

trò chơi nối chữ ^_^ (2)

mình sẽ ra một từ bằng tiếng anh, các bạn lấy chữ cái cuối cùng để làm chữ cái đầu của từ các bạn ( VD: mình ra chữ sky bạn tiếp theo làm chữ year cứ như vậy thôi). mỗi bạn làm 2 chữ sẽ được nhận 1 lingot (vd: đề sky=> year=> read........)

mong các bạn ủng hộ lingot để trò chơi được tiếp tục lâu dài. hihihi ^_^

good luck

à phải rồi mỗi bạn chỉ được chơi 1 lần thôi

không được trùng chữ với nhau

July 18, 2015

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

đề nè :you

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

under, red, doll,leg, give,egg,good

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

1 lingot for you

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

thanks!

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Klingon1234

daddy, yellow, water

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

1 lingot for you

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quyenctran

road, down, now

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhlt54vn

white, eagle, eight

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngochan94

talk- kiss- sister

sory, mạng tớ lag

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

1 lingot for you

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

cả hai bạn đều làm cung lúc nên mình đều tặng như nhau thôi

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

yourself - friendly - yard

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

right, tell, large

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

End- dance- envy

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/alohanguyen

date- entry -yellow

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MinggAnh2001

wisdom - monkey - yo yo

July 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

oh => hey => yay => yahoo => ouch =>horay( thán từ không đấy )

July 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/alohanguyen

young-ground-daily

July 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

you

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/alohanguyen

unidentified-dancer-row

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

mỗi người chỉ được chơi 1 lần nhá. Nếu bạn muốn chơi chỉ để biết thêm hay ôn lại những từ vựng mới thì cứ chơi nha

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

1 lingot

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

tiếp nè :white=>egg=>goat=.tea=>apple=>eleven=>nose

July 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

bạn anhlt54vn đã trả lời chữ white

bạn NhiTruc đã trả lời chữ egg

nhưng mình vẫn tặng vì bạn có 5 từ không trùng

July 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

hihi thank nhé

July 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

nose=>eager=>reader=.rest=>test=>teenager=>read

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

you are welcome

July 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

dessert => this => sausage => equal => lunar => ruler => really => yard => do => over => rocket => tonight .

August 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

town-new-wonder

August 10, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.