https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

trò chơi nối chữ ^_^ (2)

mình sẽ ra một từ bằng tiếng anh, các bạn lấy chữ cái cuối cùng để làm chữ cái đầu của từ các bạn ( VD: mình ra chữ sky bạn tiếp theo làm chữ year cứ như vậy thôi). mỗi bạn làm 2 chữ sẽ được nhận 1 lingot (vd: đề sky=> year=> read........)

mong các bạn ủng hộ lingot để trò chơi được tiếp tục lâu dài. hihihi ^_^

good luck

à phải rồi mỗi bạn chỉ được chơi 1 lần thôi

không được trùng chữ với nhau

3 năm trước

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

đề nè :you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

under, red, doll,leg, give,egg,good

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

1 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

thanks!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Klingon1234
Klingon1234
 • 25
 • 23
 • 20
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

daddy, yellow, water

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

1 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quyenctran

road, down, now

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhlt54vn

white, eagle, eight

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngochan94

talk- kiss- sister

sory, mạng tớ lag

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

1 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

cả hai bạn đều làm cung lúc nên mình đều tặng như nhau thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

yourself - friendly - yard

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

right, tell, large

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_alien_03

End- dance- envy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alohanguyen

date- entry -yellow

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinggAnh2001

wisdom - monkey - yo yo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

oh => hey => yay => yahoo => ouch =>horay( thán từ không đấy )

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alohanguyen

young-ground-daily

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alohanguyen

unidentified-dancer-row

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

mỗi người chỉ được chơi 1 lần nhá. Nếu bạn muốn chơi chỉ để biết thêm hay ôn lại những từ vựng mới thì cứ chơi nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

1 lingot

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

tiếp nè :white=>egg=>goat=.tea=>apple=>eleven=>nose

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

bạn anhlt54vn đã trả lời chữ white

bạn NhiTruc đã trả lời chữ egg

nhưng mình vẫn tặng vì bạn có 5 từ không trùng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

hihi thank nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

nose=>eager=>reader=.rest=>test=>teenager=>read

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

you are welcome

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

dessert => this => sausage => equal => lunar => ruler => really => yard => do => over => rocket => tonight .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

town-new-wonder

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.