1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you like French literatur…

"Do you like French literature?"

Dịch:Bạn có thích văn học Pháp không ?

July 18, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phanthaihoanglan

ngữ văn cũng là văn học mà


https://www.duolingo.com/profile/Anomyous

Pháp văn ko đc ah


https://www.duolingo.com/profile/chanhdinh1

Cũng là câu hỏi.mình dich: bạn thích văn học pháp chứ. Sai


https://www.duolingo.com/profile/duy943319

Tôi ghi bạn có thích nền văn học của Pháp không...sai nóng máu thiệt chứ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.