Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you like French literature?"

Dịch:Bạn có thích văn học Pháp không ?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phanthaihoanglan

ngữ văn cũng là văn học mà

3 năm trước