Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The girl is touching the flowers."

Dịch:Cô gái đang chạm những bông hoa.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tribuicao2006

co gai dang cham nhung bong hoa ma ko cho chu hoa

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Poseidon855724

đang chạm vào nhé.

4 ngày trước