"The girl is touching the flowers."

Dịch:Cô gái đang chạm những bông hoa.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tribuicao2006

co gai dang cham nhung bong hoa ma ko cho chu hoa

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/PoseidoN..

đang chạm vào nhé.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.