"Trời sẽ mưa vào chiều nay."

Dịch:It is going to rain this afternoon.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuanvuviet

khác nhau giữa be going to và will là gì các bạn nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Theo tôi trong câu này dùng BE+going to +V là chưa phù hợp. Vì thiên nhiên không thể có dự tính trước, mà chỉ có con người mới có dự tính, dự định muốn làm. Nên dùng Will để chỉ hành động xảy ra trong tương lai.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.