https://www.duolingo.com/PhmThng

"They will be doctors."

PhmThng
  • 12
  • 12
  • 3
  • 3
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhmThng
PhmThng
  • 12
  • 12
  • 3
  • 3

I will be a teacher

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhungTranD

Họ sẽ là những bác sĩ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.