1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "We played all together."

"We played all together."

Μετάφραση:Εμείς παίξαμε όλοι μαζί.

July 19, 2015

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.