Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/MegaCtrl

Cut the wind in English

MegaCtrl
  • 12
  • 11
  • 5
  • 4
  • 2

Think and image the best sentences by yourself

1
3 năm trước

0 Nhận xét