"Bạn đã nhìn thấy tôi ở đâu?"

Dịch:Where did you see me?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuCngBng

lol

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.