Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã nhìn thấy tôi ở đâu?"

Dịch:Where did you see me?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuCngBng

lol

2 tháng trước