"The child begins its picture with three yellow stars."

Dịch:Đứa trẻ bắt đầu bức tranh của mình với ba ngôi sao vàng.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CamPhan

Bức hình và bức tranh thì có gì sai hở giời? Mà lại không được?

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.