Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I looked around."

Dịch:Tôi đã nhìn xung quanh.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hnivmal

Nghe nguyên câu thì chỉ nghe được "look", không nghe nổi "looked".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duynn2711

Tôi đã nhìn một vòng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/longhd1

tôi đã nhìn vòng quanh. why not?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang987131

Tôi đã hiểu rồi. Học thế này cũng khó. Nhưng hay phết

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

"Tôi đã nhìn xung quanh" mà cũng sai đề nghị admin xem lại!

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Around đổi thành area được không

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhdao682158

I am doing my exercise. suddenly I press the wrong button.Instead of going on my answer I press button of test so my answer does not have enough idea. I am sorry

1 tháng trước