Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ninety six people sing in the theater."

Dịch:Chín mươi sáu người hát trong rạp.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ducsawaa

Viết số 96 ko đc hả? Với lại theatre với theater là một mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 5
  • 207

Cập nhật thêm đáp án đi

4 tháng trước