"Ninety six people sing in the theater."

Dịch:Chín mươi sáu người hát trong rạp.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ducsawaa

Viết số 96 ko đc hả? Với lại theatre với theater là một mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 8
  • 7
  • 269

Cập nhật thêm đáp án đi

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.