Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy là một người đàn ông của nhân dân và vì nhân dân."

Dịch:He is a man of the people and for the people.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/laivantruong19

:) Đúng vào ngày quốc khánh

2 năm trước