Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ kiểm soát thế giới."

Dịch:She is going to control the world.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhmThng
PhmThng
  • 12
  • 12
  • 3
  • 3

...in her dream :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Sherina_

quá đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaito...

chuẩn 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/toilatoi2406

chuẩn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

Is she "Superwoman" ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TungDang1lll

Hihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnDo438370

Co ay la wonder woman

2 tháng trước