Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đi theo cái xe đó!"

Dịch:Follow that car!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinhct
vinhct
  • 25
  • 27

nên bổ sung thêm đáp án: Follow that vehicle

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynXunt1

"Follow the car " sao lại sai hả ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangdung829

"the car" thì "đi theo CÁI xe" thôi bạn, "THAT car" mới sát nghĩa "cái xe ĐÓ"

3 năm trước