Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Let me wake him!"

Dịch:Để tôi đánh thức anh ấy!

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinh193149

để tôi gọi anh ấy là không chính xác

11 tháng trước