"We eat in the morning and at night."

Dịch:Chúng tôi ăn vào buổi sáng và buổi tối.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lynhthi

chúng tôi ăn vào buổi sáng và buổi tối -> sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/iloveyou_712

đã cập nhật rồi nhé b

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoclinh07022006

hahaha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhtoan29

trong câu này dùng 2 giới từ in và at , xin hỏi trong ngữ cảnh này dùng in ...in hoặc at...at hoặc at .... in thì có dc ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/son_siro

bó tay: chúng tôi ăn vào buổi sáng và buổi tối ->sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHuy5

1.Tại sao the morning mà lai ko fai la the night 2. in morning ma ko fai la in night ? Ai tra lời giúp mình vơi ,thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc571719

"Chúng tôi ăn vào buổi sáng và ban đêm" báo lỗi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kan231297

in mà cứ nghe là an

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.