Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is eating bread."

Dịch:Anh ấy đang ăn bánh mì.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangTrungAnh10

hình như tất cả bài học này thuộc về hiện tại tiếp diễn chứ không phải danh động từ

3 năm trước