Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to put myself into your place."

Dịch:Tôi sẽ đặt bản thân tôi vào vị trí của bạn.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Drovenger

Tôi sẽ đặt bản thân tôi vào địa vị của bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhungVCm

"Tôi thế chỗ của bạn" có đc ko nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Từ "put myself" đọc khó nghe quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/levanluom

mình sẽ ngồi vào chỗ của bạn được không hỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Viết đúng câu nhưng lại lúng túng phần dịch !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I will put myself into your place, I will put myself into your place, I will put myself into your place

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to put myself into your place, I am going to put myself into your place, I am going to put myself into your place

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to put myself into your place, I am going to put myself into your place, I am going to put myself into your place, I am going to put myself into your place, I am going to put myself into your place

1 năm trước