https://www.duolingo.com/profile/hongquyen2132004

Văn hay nhận ngay lingots " part 2"

1Thể lệ: Các bạn hãy viết một đoạn văn tiếng anh khoảng 100 từ về gia đình không được viết tắt nhé.Thời gian đăng ký từ ngày 25-30tháng 7,phí tham gia là 10 lingots . -Lưu ý:không có phí bài thi sẽ không được chấp nhận và nhớ không được sao chép 2. Quà tặng - bạn viết hay nhất sẽ nhận 20 lingots -2 bạn xếp sau sau sẽ nhận 5 lingots 3.Cách nhận quà Các bạn hãy kết bạn với mình và ngày 31 tháng 7 mình sẽ tặng lingots cho các bạn viết hay. Good luck

July 20, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nghjchtaj

There are four people in my family: my mother; my father; my brother and me. My father is a mechanic. My dad is forty- six years old. My mother is a school teacher. My mom is forty- five years old. My brother is a student. My brother is six years old. And I am thirteen years old.I am grade 6 and i am student at Yen So, secondary school. I like music, biology, history,..... I love blue and green. My favourite books are Nguyen Nhat Anh's books. i like swimming and like to eat the food that my mother cooked. Thanks for reading!

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongquyen2132004

chưa có lingots mà bạn

July 21, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.