Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not want to keep anything."

Dịch:Tôi không muốn giữ lại bất cứ thứ gì.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chuvantai

"Tôi không muốn cất giữ bất cứ thứ gì" sai hay đúng các bạn ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenPham806624

tôi không muốn giữ mọi thứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tung13033

Thưa trước đó mà lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaihuu1604

mình nghĩ câu này phải là 'i want not to keep anything' mới đúng cấu trúc chứ. có ai có thể giải thích giúp mình không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JenniferTrann

Tiếng anh hiện đại sử dụng “Do/does not want to” bạn ơi. “Want not to” không còn được sử dụng ngay trong giao tiếp lẫn văn viết nữa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/songlongtu

"tôi không muốn giữ mọi thứ" cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiemphutrong

câu hỏi này giống như lớp 1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyen9662

Tồ lô thiệt chứ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhathanh2005

vậy bạn cũng không muốn giữ lại cuộc sống này ư?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

Tôi không muốn cất bất kỳ thứ gì

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

Mà cũng sai

7 tháng trước