Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The milk industry is important in this region."

Dịch:Ngành công nghiệp sữa thì quan trọng ở vùng này.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MnhcNguyn

Bỏ chữ thì ở giữa có sao đâu?!>:(

3 năm trước