"Iliveinthenorth."

Dịch:Tôi sống ở miền bắc.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh704053

Tui cũng giống Ayase Hanabi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieu203931

Ghi: sống trong miền Bắc cũng không được sao

1 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.