"Có internet trong phòng không?"

Dịch:Is there Internet in the room?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 214

Does the room have internet? Mog mọi người dịch giùm câu này.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Dịch là: Căn phòng có internet ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 214

Thanks. Thế thì 2 câu giốg nhau rùi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Chưa chắc bạn à, chỉ giống nghĩa chung chung , nếu xét chi tiết thì còn thiếu "in". ☺

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.