Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có internet trong phòng không?"

Dịch:Is there Internet in the room?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 160

Does the room have internet? Mog mọi người dịch giùm câu này.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Dịch là: Căn phòng có internet ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 160

Thanks. Thế thì 2 câu giốg nhau rùi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Chưa chắc bạn à, chỉ giống nghĩa chung chung , nếu xét chi tiết thì còn thiếu "in". ☺

2 năm trước