Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ gọi bảo vệ rồi."

Dịch:We will have called the guard.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanghung3

Sẽ lại còn rồi...tiếng việt còn có vđ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Họ dùng thì tương lai hoàn thành bạn à.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocyoonah

Ko hỉu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Là một việc đã hoàn thành trước một việc khác trong tương lai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhHoang15

Thực ra, các bạn chỉ cần dịch: chúng tôi sẽ gọi bảo vệ là ok. Đừng thêm chữ rồi làm gì hết, mình thấy các truyện họ cũng chỉ dịch thế thôi,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmThng
PhmThng
  • 12
  • 12
  • 3
  • 3

Không hiểu câu này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teejxyooj

Cung vay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We will have called the guard, We will have called the guard, We will have called the guard, We will have called the call, We will have called the guard, We will have called the guard, We will have called the guard,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

haha

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThinLongNg1

Wtf sẽ mà còn rồi là ntn, h thì k hiểu cả tiếng việt luôn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/0-sprectre-0

We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard We will have called the guard

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

trừ 1 điểm thanh lịch

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

We will have call(ed) the guard?

1 tháng trước