Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I lost a heart!"

Dịch:Tôi đã mất một trái tim!

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongnx2

Có thể dịch là "Tôi thất tình" không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 20
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1261

Because you used old version :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/levanluom

Rất tiếc con người chỉ có một trái tim, đã mất rồi làm sao sống ? Câu này chắc phải có nghĩa khác !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Tôi đã nản lòng. Đây là thành ngữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 13

thành ngữ là: lose heart >< lose a heart

1 năm trước

https://www.duolingo.com/THETRAN1

Câu này là bị mất trái tim trong khi học duolingo đây mà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThachPrune
ThachPrune
 • 25
 • 5
 • 1002

Câu này nằm trong mục sức khoẻ, nên cứ nghĩa đen mà nói. Nhưng nếu như thế thì.....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

tôi đã đánh mất một trái tim?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Các bạn cứ nghĩ vớ vẩn, ý của câu này là một người bán đồ lòng heo ở chợ nói đó. ;)

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/khoe523944

Câu này nghĩa đen là tôi đã mất một trái tim nhưng dịch sang tiếng Việt thì nên dịch là: "làm tôi rớt tim!" hay "làm tôi hết hồn!" Vì đó là câu cảm thán trong lúc hoảng hốt

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/khoe523944

Trả lời đi dolingo Nếu dịch là "tôi đã bị mất một trái tim!" thì trong tiếng Việt câu này không có nghĩa

3 tháng trước