"Cô ấy là ai?"

Dịch:Who is she?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguoingoaicuoc

vì cô ta là chủ ngữ, lại ai là vị ngữ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivietnguyen

no ? : ư

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguoingoaicuoc

cô ta là chủ ngữ, là ai là vị ngữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Các cậu điên à ! :O

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.