"Tôi không thể chạy hôm nay ."

Dịch:I am not able to run today.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynguyn17

Able to dùng kiểu gì ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Có mẫu câu /to be able to do st/ để nói về khả năng làm việc gì đó bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

i do not run today không được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuochai2015

I may not run today....sai rồi sao! Dùng cannot để chỉ khả năng thực hiện mà...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

I can not run today được không za.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 875

I am not able to run today

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Theo mình thì Can giống Able là chỉ khả năng có thể thực hiện việc gì. May hoặc maybe là chỉ xác xuất việc gì đó có thể xảy ra.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NemNganChu

Có thế mà cũng tính là sai sao ?!??!???

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LMinhTon5

I am not able to run today

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.