https://www.duolingo.com/profile/nhoklanhlung15

Streak

Mình mới tham gia nên không hiểu một số chỗ. mọi người cho mình hỏi cái streak là cái gì vậy?

July 21, 2015

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

là số ngày mà bạn lên đây học bài, mỗi ngày cộng 1 điểm streak, nhưng 1 ngày không làm hoặc chưa vượt chỉ tiêu thì mất hết, càng nhiều streak thì được lingot ( xem thêm trong cửa hàng lingot bạn nhé!) ^_^


https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

bạn muốn giàu thì giữ streak đi


https://www.duolingo.com/profile/quan11304

Streak là số ngày bạn đạt được mục tiêu bạn đề ra. Cứ 10 ngày streak là bạn được nhận một số lingot tương ứng.

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.