Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đọc và suy nghĩ."

Dịch:She reads and thinks.

3 năm trước

0 Nhận xét