https://www.duolingo.com/baongan08

câu đố

các bạn sẽ trả lời các câu hỏi và bằng tiếng Anh

bạn nào trả lời sớm nhất sẽ nhận 1 lingot, nhớ là phải trả lời bằng tiếng Anh nhé

câu 1: we may at any time ask a question of the day, but no one bothered. What is that question?

3 năm trước

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

we may at any time ask a question of the day, but no one bothered. What is that question?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

the answer is we may at any time ask a question of the day, but no one bothered. what is that question?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

bạn ghi lại đề làm gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

câu trả lời là what time is it bạn ạ, lúc nãy mình tưởng đáp án cũng là câu hỏi, mọi người thông cảm!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

ukm mình hiểu rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

what time is it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

1 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitruc
nhitruc
 • 20
 • 12
 • 6

cảm ơn bạn nhiều!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KatS2Kul

how are you?? what are you doing?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

1 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

how do you feel?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

the next question: This is a familiar objects we often use daily, related to "mirror"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_alien_03

Comb

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

1 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

the next question: This is the only mammal species can spawn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_alien_03

Platypus

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

clothes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

1 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinh-2004

sao mình trả lời tận 2 câu rùi mà ko có được tặng lingot????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

nhưng mà bạn trả lời chậm hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_alien_03

Thanks ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

câu 4: The weeds have long roots, may be longer than 30 meters, living in inhospitable places

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_alien_03

Cactus

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

camel grass

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

1 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

The last question: This is fast running animals often live in marshes or in the tropical forests of the American

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_alien_03

Jaguar : báo đốm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baongan08

1 lingots for you

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.