https://www.duolingo.com/profile/baongan08

câu đố

các bạn sẽ trả lời các câu hỏi và bằng tiếng Anh

bạn nào trả lời sớm nhất sẽ nhận 1 lingot, nhớ là phải trả lời bằng tiếng Anh nhé

câu 1: we may at any time ask a question of the day, but no one bothered. What is that question?

July 22, 2015

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/congluhan

we may at any time ask a question of the day, but no one bothered. What is that question?

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

the answer is we may at any time ask a question of the day, but no one bothered. what is that question?

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

bạn ghi lại đề làm gì

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

câu trả lời là what time is it bạn ạ, lúc nãy mình tưởng đáp án cũng là câu hỏi, mọi người thông cảm!

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

ukm mình hiểu rồi

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

what time is it

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

1 lingots for you

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

cảm ơn bạn nhiều!

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KatS2Kul

how are you?? what are you doing?

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

1 lingots for you

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

how do you feel?

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

the next question: This is a familiar objects we often use daily, related to "mirror"

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Comb

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

1 lingots for you

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

the next question: This is the only mammal species can spawn

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Platypus

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

clothes

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

1 lingots for you

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuylinh-2004

sao mình trả lời tận 2 câu rùi mà ko có được tặng lingot????????????????

July 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

nhưng mà bạn trả lời chậm hơn

July 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Thanks ;)

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

câu 4: The weeds have long roots, may be longer than 30 meters, living in inhospitable places

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Cactus

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

camel grass

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

1 lingots for you

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

thanks

July 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

The last question: This is fast running animals often live in marshes or in the tropical forests of the American

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_alien_03

Jaguar : báo đốm

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

1 lingots for you

July 24, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.