Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/minhthang84

"I have been speaking all day."

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

tôi đã đang nói cả ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthang84

Dịch thế nào cả nhà nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Tôi nói cả ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

tôi đã có nói cả ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thophan11

sao lại là speaking nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Duonganhtu2

thi hien tai hoan thanh tiep dien do cha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Quá khứ tiếp diễn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoang.nv

tôi đã nói cả ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1127155344

Hiện tại hoàn thành sao co' speaking nhi!~

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hotuandat
hotuandat
  • 25
  • 14
  • 4
  • 10

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đã nói cả ngày và vẫn có thể đang nói ở hiện tại

2 năm trước