https://www.duolingo.com/minhthang84

"I have been speaking all day."

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

tôi đã đang nói cả ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthang84

Dịch thế nào cả nhà nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Tôi nói cả ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

tôi đã có nói cả ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thophan11

sao lại là speaking nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Duonganhtu2

thi hien tai hoan thanh tiep dien do cha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Quá khứ tiếp diễn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoang.nv

tôi đã nói cả ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1127155344

Hiện tại hoàn thành sao co' speaking nhi!~

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hotuandat

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đã nói cả ngày và vẫn có thể đang nói ở hiện tại

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.