https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

who has the longest sentense?(có phần thưởng_chơi ngay)

thể lệ trò chơi như sau:

  • mình sẽ cho một từ và các bạn sẽ viết ra 1 câu tiếng Anh có chứa từ đó

  • số lượng giải sẽ tùy theo lượng người tham gia.

  • nếu trong trường hợp có 2 bạn có cùng câu dài nhất thì sẽ tính bạn nhanh hơn

  • mỗi bạn chỉ có thể đưa ra một câu và không được giống bạn trước hay bổ sung thêm hoặc có nội dung trùng nhau.

  • trong câu không được dùng dấu phẩy để ngăn cách 2 câu đơn

  • các bạn ghi thêm là trong câu có bao nhiêu từ nữa nhé

  • Từ liên quan là: wind

  • Hạn cuối nộp bài là 24/07/2015

July 22, 2015

10 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/ngochan94

Winter is when the cold wind rushing through his hair as we have trembled slightly numb with cold skin and hide in the very thick warm coat

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

you have 28 words in the sentence

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

Today is a day of summer, but a terrible wind is howling on the hill with a lot of gray clouds, so we can not play on that hill and we must stay at home because maybe it is going to have a storm.

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

you have 38 words in the sentense

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

46 bạn ạ, mình bổ sung rồi mà

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

chỉ có 44 thôi

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

mình xin lỗi chắc lúc nãy hồi hộp nên lộn, xin lỗi nhiều nha

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baongan08

A spring wind blowing through a color of green pastures still lingered a few drops of dew glitter to signal spring after a long cold winter

Tổng cộng có 26 từ

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

Autumn is here, the wind blowing through my beautiful city made of gold leaves on roadside trees whispering fall to the ground as if welcoming a fresh new world

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

tổng cộng có 30 từ

July 23, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.