"Έπρεπε να αλλάξω τα σχέδια μου."

Μετάφραση:I had to change my plans.

πριν από 3 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

You can't write " I'd to change my plans". Spoken it may be possible, but it sounds strange to me.

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.